Liity jäseneksi

Huom! Täytä lapsen tiedot vain mikäli alle 16-vuotiaan rekisteröiminen. | OBS! Fyll in barnets uppgifter endast om den registrerade är under 16 år.

Suostumus

Lähettämällä jäsenhakemuksen suostut henkilötietojen käsittelyyn.

Samtycke

När du skickar medlemsansökan samtycker du för behandling av personupgifter.

Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittelyn sisältö ja rekisteröidyn oikeudet on luettavissa tietosuojaselosteesta. Suostumukset ovat milloin tahansa peruutettavissa.

Dataskyddsbeskrivningen

Mer information om behandlingen av personuppgifter och om den registrerades rättigheter finns i dataskyddsbeskrivningen. Samtycke kan återkallas när som helst.