Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista

 

1. REKISTERINPITÄJÄ 

Vaasan Erotuomarikerho ry. Y-tunnus: 2318900-2.

 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVASSA ASIASSA

Vaasan Erotuomarikerho ry:n puheenjohtaja Mika-Markku Karjala.

 

3. REKISTERIN NIMI

Vaasan Erotuomarikerhon jäsenrekisteri

 

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai jäsensuhteen perusteella.

 

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Jäsenten rekisteröinti
 • Jäsenten laskutus
 • Sähköinen jäsenviestintä. Lähetämme noin 4 kertaa vuodessa sähköisen kerhotiedotteen. Jäsenetujen saamiseksi tulee olla erillinen suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin. 

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:

 • Nimitiedot
 • Syntymäaika
 • Yhteystiedot
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Muut jäsenen demografiatiedot

7. JÄSENREKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 Jäsentä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta tai muulla vastaavalla tavalla.

 

8. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin vo.imassaolevan lainsäädännön mukaisesti

 

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterinpitäjän lisäksi MJJ-Tilit Oy:n työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

 

10. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.

 

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus.  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen:

vaasanerotuomarikerho(a)outlook.com

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse.

Käyttäjä voi tarkistaa omat perustietonsa järjestelmästä.  

Oikeus kieltää sähköinen jäsenviestintä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen jäsenviestintä ilmoittamalla siitä sähköpostitse yllä olevaan osoitteeseen.

Oikeus poistaa tiedot.  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä sähköpostitse yllä olevaan osoitteeseen. 

 

12. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa.

 

13. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.